Размер: 160х120х100 (събира ключове, портфейл и телефон)